TUNGKOL SA SAFE STEPS PARA SA IYONG MGA ANAK

SAFE STEPS KIDS ay isang programa ng pampublikong serbisyo na maraming platform na nilikha ng Prudence Foundation, sa pakikipagtulungan sa International Federation of Red Cross at Red Crescent Societies (IFRC), at Cartoon Network.

Ang programang ito ay nakatuon sa pagpapalaganap ng impormasyong nakapagliligtas ng buhay sa mga bata sa rehiyon sa pamamagitan ng isang serye ng mga nakatutuwang video na nagtatampok ng mga minamahal na karakter ng Cartoon Network. Nilalayon ng SAFE STEPS KIDS na magligtas ng mga buhay sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga bata mula sa napakamurang edad, kung gayon ay lumilikha ng susunod na henerasyon na handang-handa at may kaalaman kung paanong kakayanin at haharapin ang mga sitwasyong nagbabanta sa buhay.

MGA PRINSIPYO NG SAFE STEPS KIDS

EDUKASYON

Nilalayon ng SAFE STEPS KIDS na magbigay ng kapaki-pakinabang at maaaksyunang payo tungkol sa personal na kaligtasan, kaalaman sa lunas kapag may emerhensiya, at kahandaan para sa sakuna sa bawat pagkakataon.

MASAYA

Nakikipag-usap ang SAFE STEPS KIDS sa mga bata sa wikang naghihikayat ng pagkatuto sa pamamagitan ng tawanan at saya at ligaya. Nilalayon ng SAFE STEPS KIDS na bigyan ang mga bata ng kapangyarihan sa pagtitiyak ng sarili nilang personal na kaligtasan at ng kaligtasan ng ibang tao.

MAALAM

Naghahatid ang SAFE STEPS KIDS ng impormasyon nakapagliligtas ng buhay sa pamamagitan ng nakakaaliw na content na tumpak, direkta, at madaling unawain at agad na maaaksyunan ng mga batang manonood.

PROPESYONAL

Ginagamit ng SAFE STEPS KIDS ang kaalaman, karanasan, at pagiging eksperto ng IFRC upang bumuo ng mga mensaheng makakapagligtas ng buhay.

NAKAKAPAGPABAGO NG BUHAY

Binibigyan ng SAFE STEPS KIDS ang mga bata ng kaalamang makakapagligtas ng buhay na mapapakinabangan sa edad na 8 o 80. Pinagsasama namin ang kapangyarihan ng pagkukwento at kaalaman sa kahandaan upang lumikha ng epektong panghabang-buhay para sa isang buong henerasyon.

INIHAHANDOG SA INYO NG:
SA PAKIKIPAGTULUNGAN SA: