LAHAT NG KAILANGAN MONG MALAMAN
PARA MANATILING KALMADO SA ISANG KRISIS

Mag-aral ng mga tip na makakapagligtas ng buhay kasama ng SAFE STEPS KIDS at ng iyong paboritong Cartoons!

Sakuna

Samahan ang Powerpuff Girls habang gumagawa sila ng SAFE STEPS upang maghanda para sa Mga Sakuna.

Paunang Lunas

Alamin ang SAFE STEPS para sa paglalapat ng Paunang Lunas kasama ng magkakapatid mula sa We Bare Bears.

Kaligtasan
sa Kalsada

Sundin ang SAFE STEPS na ito para sa Kaligtasan sa Kalsada kasama ng Amazing World of Gumball.

Pantanggal
ng Stress

Kung nababalisa kayo o nase-stress, sundan n'yo lang 'tong SAFE STEPS kasama ng Cartoon Network Stars!

SAFE STEPS KIDS ay isang programa ng pampublikong serbisyo na maraming platform na nilikha ng Prudence Foundation, sa pakikipagtulungan sa International Federation of Red Cross at Red Crescent Societies (IFRC), at Cartoon Network.

INIHAHANDOG SA INYO NG:
SA PAKIKIPAGTULUNGAN SA: