Episode 5: Huwag Masakal
Episode 6: Masamang Pagkakasunog
Episode 7: 2 Nabaliang mga Oso
Episode 8: Kaysakit na Sugat!
PAGKASAKAL O PAGKASAMID
Hinihingal/hindi makahinga si Grizz dahil sa Jeon ni Ice Bear.
MGA PASO
Pinaiinit ni Ice Bear ang paligid sa pamamagitan ng mainit na sayaw niya.
MGA BALI NA BUTO
Umaksyon ang bear bros.
PAGDURUGO
Oh No! Ang nasugat na Paa ni Panda!

MGA BAGAY NA IDA-DOWNLOAD

Komiks

Mga Safety Card

Mga Poster

INIHAHANDOG SA INYO NG:
SA PAKIKIPAGTULUNGAN SA: