เกี่ยวกับ SAFE STEPS สำหรับบุตรหลานของคุณ

SAFE STEPS KIDS เป็นโปรแกรมบริการสาธารณะหลายแพลตฟอร์มที่ผลิตโดยมูลนิธิพรูเดนซ์ โดยได้รับความร่วมมือกับสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) และ Cartoon Network

โปรแกรมนี้มุ่งเน้นไปที่การกระจายข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยชีวิตให้เด็กๆ ในภูมิภาคได้เรียนรู้ผ่านชุดวิดีโอที่สนุกสนานผ่านตัวละครยอดนิยมของ Cartoon Network SAFE STEPS KIDS มีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยชีวิตด้วยการให้การศึกษาแก่เด็กตั้งแต่อายุยังน้อย เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ประชากรในอนาคตด้วยความรู้เกี่ยวกับวิธีรับมือและจัดการกับสถานการณ์ที่เป็นอันตรายต่อชีวิต

คุณค่าของ SAFE STEPS KIDS

การศึกษา

SAFE STEPS KIDS มุ่งหวังที่จะให้เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์และ สามารถปฏิบัติได้จริงเกี่ยวกับความปลอดภัยส่วนบุคคล ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน และการเตรียมรับมือกับภัยพิบัติในทุกโอกาส

สนุก

SAFE STEPS KIDS สื่อสารกับเด็กๆ ด้วยภาษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านเสียงหัวเราะ พร้อมความรู้สึกที่สนุกสนานและสุขสันต์ SAFE STEPS KIDS มุ่งหวังที่จะช่วยให้เด็กๆ มีความมั่นใจในการรักษาความปลอดภัยของตนเอง รวมทั้งการรักษาความปลอดภัยให้ผู้อื่นด้วยเช่นกัน

มีความรู้

SAFE STEPS KIDS มีเนื้อหาที่ให้ความบันเทิงและมอบให้ข้อมูลด้านการช่วยชีวิตที่ถูกต้อง ตรงไปตรงมา เข้าใจง่าย และสามารถนำไปปฏิบัติได้ทันทีสำหรับผู้ชมวัยเยาว์

เป็นมืออาชีพ

SAFE STEPS KIDS นำความรู้มาผนวกกับประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจาก IFRC เพื่อสร้างเป็นข้อความสื่อสารที่ช่วยชีวิตผู้คนได้

เปลี่ยนชีวิต

SAFE STEPS KIDS ช่วยให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับการช่วยชีวิตซึ่งจะเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะอายุ 8 หรือ 80 ปีก็ตาม เรานำเอาพลังแห่งการเล่าเรื่องมาผสานกับความรู้ในการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างหลักสูตรการเรียนรู้ที่จะมีผลกระทบที่ยาวนานตลอดหนึ่งชั่วอายุคน

ผลิตโดย:
โดยได้รับความร่วมมือจาก: