Tập 5: Cẩn thận bị nghẹn
Tập 6: Khi bị bỏng
Tập 7: 2 chú gấu bó bột
Tập 8: Vết thương tồi tệ!
MẮC NGHẸN
Gấu Grizz không thở được với món Jeon của gấu Ice Bear.
CÁC VẾT BỎNG
Gấu Ice Bear tăng nhiệt với vũ điệu rực lửa.
BỊ GÃY XƯƠNG
Những chú gấu lao vào hành động.
CHẢY MÁU RỒI
Gấu Panda bị thương rồi!

NỘI DUNG CÓ THỂ TẢI XUỐNG

Truyện Tranh

Thẻ An Toàn

Áp Phích

PHÁT TRIỂN BỞI:
PHỐI HỢP CÙNG: