ตอนที่ 1: ไฟไหม้!
ตอนที่ 2: น้ำท่วมสูง
ตอนที่ 3: แผ่นดินไหวครั้งใหญ่
ตอนที่ 4: ปัญหาไต้ฝุ่น
ไฟไหม้
สถานการณ์เริ่มจะไม่ดีสำหรับสาวๆ พาวเวอร์พัฟฟ์
น้ำท่วม
พอน้ำขึ้น เธอก็ควรจะทำตามอย่างน้ำนะ สาวๆ พาวเวอร์พัฟฟ์ลุกขึ้นเผชิญหน้ากับสถานการณ์ และ…
แผ่นดินไหว
สิ่งต่างๆ เริ่มสั่นคลอนเมื่อสาวๆ ได้พบกับนายกเทศมนตรี สิ่งต่างๆ กำลังสั่นคลอนในตัวนายกเทศมนตรี...
พายุ
มันคือนก มันคือเครื่องบิน มันคือ…ลิงบินได้งั้นเหรอ

เนื้อหาสำหรับดาวน์โหลด

หนังสือการ์ตูน

การ์ดความปลอดภัย

โปสเตอร์

ผลิตโดย:
โดยได้รับความร่วมมือจาก: