Tập 9: Thắt dây an toàn
Tập 10: Đừng quên mũ bảo hiểm
Tập 11: Đừng mất bình tĩnh khi đi bộ!
Tập 12: Đừng mất tập trung khi lái xe!
Seatbelts
Nhà Wattersons đã thắt dây an toàn trên đường đi xem phim.
Helmets
Quy tắc thứ tư của Gumball khi lái xe scooter: Hãy tuyệt vời!
Pedestrians
Gumball và Darwin có đến được cửa hàng tiện lợi không?
Distracted Driving
Cảnh sát Donut và Richard - Ai là Tài xế giỏi hơn?

NỘI DUNG CÓ THỂ TẢI XUỐNG

Truyện Tranh

Thẻ An Toàn

Áp Phích

PHÁT TRIỂN BỞI:
PHỐI HỢP CÙNG: